Wyszukaj
Strona Główna
Wyniki: 249, Strona:[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]->>>
Biuletyn Osiedlowy
Biuletyn spółdzielczy to próba szerszego przekazywania istotnych działań, sygnalizowania tendencji i wyrażania opinii. Redagowanie biuletynu w równym stopniu jest zadaniem spółdzielni jak i jej członków. Zapominamy, więc o praktyce publikowania tylko artykułów sygnowanych przez Radę i Zarząd. Ostatnie - wciąż jeszcze rozpamiętywane – Walne Zgromadzenie obfitowało w deklaracje jawności funkcjonowania spółdzielczych organów. Wybrani członkowie Rady Nadzorczej, a wcześniej krytycy posunięć „Starej Rady” i „Starego Zarządu” zapewniali, że standardem będzie jawność, aktualność oraz uczciwość. Wierzymy gorąco, iż tak się stanie. Wierzymy, bo ruch spółdzielczy liczący grubo ponad sto lat oparty jest na zdrowych podstawach kompetencji i solidarności.                                                                                                   Olga Piasecka
2112-07-23 [Więcej]
Harmonogram odczytu wodomierzy w miesiącu czerwcu 2015r.
harmonogram inkasentów VI.2015.pdf
2015-05-28 [Więcej]
PROTOKÓŁ OBRAD WZ 2014
Protokół Obrad Walnego Zgromadzenia 2014.pdf
2015-05-28 [Więcej]
Realizacja uchwał WZ 2014
  Realizacja uchwał podjetych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2014r.pdf
2015-05-28 [Więcej]
Realizacja wniosków WZ 2014
Realizacja wniosków z WZ z dn. 27.06.2014r.pdf
2015-05-28 [Więcej]
Realizacja wniosków polustracyjnych
Realizacja wnioskow zawartych w liscie polustracyjnym z lustracji pelnej za lata 2010-2012.pdf
2015-05-28 [Więcej]
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014.pdf
2015-05-28 [Więcej]
Sprawozdanie Zarządu za rok 2014.
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spoldzielni za rok 2014.pdf
2015-05-28 [Więcej]
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta
Na sprawozdanie finansowe Spółdzielni składają się nastepujące dokumenty: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - rachunek zyskówi strat - bilans - aktywa - bilans - pasywa - rachunek przepływów pieniężnych - zestawienie zmian w kapitale własnym - dodatkowe informacje i objaśnienia - opinia biegłego rewidenta   Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni za 2014rok.pdf
2015-05-28 [Więcej]
Projekty Uchwał WZ 2015 r.wraz z projektem regulaminu obrad WZ 2015
Projekty Uchwał WZ 2015.pdf
2015-05-28 [Więcej]
Archiwum| Napisz do nas| Zgłoś problem ze stroną - Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie
Projekt i wykonanie Agencja reklamowa 4artmedia.pl