Wyszukaj
Strona Główna
Wyniki: 226, Strona:[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]->>>
Biuletyn Osiedlowy
Biuletyn spółdzielczy to próba szerszego przekazywania istotnych działań, sygnalizowania tendencji i wyrażania opinii. Redagowanie biuletynu w równym stopniu jest zadaniem spółdzielni jak i jej członków. Zapominamy, więc o praktyce publikowania tylko artykułów sygnowanych przez Radę i Zarząd. Ostatnie - wciąż jeszcze rozpamiętywane – Walne Zgromadzenie obfitowało w deklaracje jawności funkcjonowania spółdzielczych organów. Wybrani członkowie Rady Nadzorczej, a wcześniej krytycy posunięć „Starej Rady” i „Starego Zarządu” zapewniali, że standardem będzie jawność, aktualność oraz uczciwość. Wierzymy gorąco, iż tak się stanie. Wierzymy, bo ruch spółdzielczy liczący grubo ponad sto lat oparty jest na zdrowych podstawach kompetencji i solidarności.                                                                                                   Olga Piasecka
2112-07-23 [Więcej]
Przetarg na lokal mieszkalny przy ul. PCK 5 m. 4
Spółdzielnia Mieszkaniowa ”USTRONIE” w Radomiu z siedzibą przy ul. Wyścigowej 19 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego – PCK 5 m. 4 - I piętro, 3 pokoje z kuchnią, o pow. użytkowej 53,96 m², cena wywoławcza – 119.000 zł - wadium 10.000 zł Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do godziny 14oo dnia 07.01.2015 roku na konto Spółdzielni: Bank DnB Nord nr konta 95 1370 1154 0000 1701 4639 8500 Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad w dniu 08.01.2015r. o godz. 1000 Mieszkanie można obejrzeć w dniu 31.12.2014r. w godz. 1000- 1100. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przetargu i do złożenia w dziale członkowsko-mieszkaniowym (stanowisko Nr 1) w terminie do godziny 14oo dnia poprzedzającego termin przetargu: - dowód wpłaty wadium, - pisemne oświadczenie ze wskazaniem sposobu dokonania zwrotu wadium, - pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów, - pisemne oświadczenie o akceptacji przewidzianej w regulaminie kary umownej, Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą – uchwała nr 134 z dnia 17.12.2013r. Osoba, która wygrała przetarg winna w terminie 30 dni od dnia, w którym rozstrzygnięto przetarg, wpłacić wylicytowaną cenę. Po spełnieniu warunków statutowych z nabywcą w terminie 14 dni zostanie spisana notarialna umowa o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Osoba, która wygrała przetarg winna odebrać klucze w terminie 7 dni od dnia podpisania aktu notarialnego. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu ustnego nieograniczonego – licytacji bez podawania przyczyn na każdym etapie. Zwrot wadium nastąpi na konto bankowe w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia licytacji. Zarząd SM ”USTRONIE”
2014-12-17 [Więcej]
Rozstrzygnięto przetarg na ubezpieczenie majątku SM Ustronie na rok 2015.
SM USTRONIE informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku Spółdzielni na rok 2015. Do realizacji została wybrana oferta złożona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, Oodział w Lublinie, 20-625 Lublin, ul. Leonarda 18.
2014-12-12 [Więcej]
WAŻNY KOMUNIKAT!!!!
2014-12-12 [Więcej]
APEL
2014-12-12 [Więcej]
Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych w lokalu socjalnym
„Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu przy ul. Wyścigowej 19, ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie prac remontowych w lokalu socjalnym położonym w Radomiu przy ul. Żeromskiego  30 m 22.
2014-12-03 [Więcej]
Unieważnienie postępowania
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu informuje, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:                                                                                        Wykonanie prac remontowych w lokalu socjalnym położonym przy ul. Żeromskiego 30 m 22 ogłoszone w Gazecie Wyborczej w dniu 10 listopada 2014roku  i stronie internetowej SM „USTRONIE” zostało unieważnione z powodu braku ofert.
2014-12-02 [Więcej]
Harmonogram odczytu wodomierzy w miesiącu grudniu 2014r.
harmonogram inkasentow XII.2014.pdf
2014-11-28 [Więcej]
Przetarg na lokal mieszkalny przyul. Osiedlowej 6 m 55
Spółdzielnia Mieszkaniowa ”USTRONIE” w Radomiu z siedzibą przy ul. Wyścigowej 19 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności   lokalu mieszkalnego – Osiedlowa  6 m. 55 -  VII piętro,  3 pokoje    z  kuchnią,  o pow. użytkowej  53,90 m², cena wywoławcza – 104.000 zł  - wadium 10.000 zł 
2014-11-26 [Więcej]
Biuletyn Osiedlowy - Listopad Nr 88 (88/XI/14)
_USTRONIE Nr 88.pdf
2014-11-13 [Więcej]
Archiwum| Napisz do nas| Zgłoś problem ze stroną - Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie
Projekt i wykonanie Agencja reklamowa 4artmedia.pl